Netwerkdag groen onderwijs

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop “Netwerkdag groen onderwijs” op World Horti Centre

Op donderdag 24 mei vond er weer een netwerkdag groen onderwijs en bedrijfsleven plaats. Dit keer bij het belangrijkste innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector: het World Horti Centre in Naaldwijk.

Het net geopende World Horti Centre is een prachtig voorbeeld van een platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren.

Naast workshops op vooruitstrevende thema’s, zoals cross-overs, stond er ook een rondleiding op het programma. De dag werd afgesloten met een prikkelende lezing over de toekomst van het groene (v)mbo en mkb.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.

Docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’

Op een proactieve manier nog meer kennis vergaren over cross- overs, dat kon tijdens de verdiepende docentendagen. Op de docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’, waar 22 juni ruim 70 docenten op af kwamen, konden de deelnemers kennismaken met het thema Cross-overs. In de hierop volgende verdiepende docentendag, kregen de docentendag de kans met collega’s verder te werken aan cross-overs in het onderwijs.

Het leren werken in een cross-over setting, vergt een nieuwe manier van leren, denken en ontwikkelen. Niet alleen voor de student, maar ook voor de docent en andere partners. Op deze docentendag kregen de docenten tools in handen om onderwijs vorm te geven samen met niet-groene (onderwijs)-partners. Er werd op een proactieve manier gewerkt met de nieuwe tools, zodat docenten deze zelf toe kunnen passen.

Deze dag was bedoeld voor de docent die zijn leerlingen in het vmbo wil voorbereiden op een plek in de maatschappij met al haar veranderingen, voor de lector die studenten in complexe opdrachten in de regio laat werken en voor de docent die werkt aan doorontwikkeling van het curriculum op basis van de laatste trends in de arbeidsmarkt. Het programma bevatte veel maatwerk waardoor iedereen met zijn eigen ervaring deel kan nemen, toegevoegde waarde kan leren en nieuwe inzichten op kan halen. Deelnemers gingen met een eigen stappenplan naar huis.

In onderstaande alinea’s volgt een overzicht van de tools en materialen die gebruikt zijn tijdens de docentendagen.

Rubric

In de cross-over rubric beschrijven we onderdelen van het werken binnen een cross overs setting en wat je laat zien als je hierin beginner of expert bent. Het invullen van deze rubric helpt je om beter zicht te krijgen op jezelf en je team om zo bewust te raken van de complexiteit en eigen inbreng binnen cross overs werken.

Klik hier voor meer informatie en het instructieblad. Klik hier om zelf de Rubric in te vullen.

Learning history

Als je in een dynamische omgeving met meerdere partijen aan een lastige opgave werkt, gebeurt er in korte tijd vaak ontzettend veel. Het is dan goed om af en toe stil te staan en terug te blikken op de afgelopen periode. Dat doen we via de methode van een ‘learning history’.

Klik hier voor meer informatie en het instructieblad. Klik hier om zelf de Learning History in te vullen.

Dare2Cross

Cross-over samenwerking ontstaat vaak omdat een maatschappelijk vraagstuk zo complex is, dat er meerdere kennisdomeinen nodig zijn. Hoe kom je tot een eerste oplossingsrichting? Met een twist op het Dare2cross model is het stappenplan ontwikkeld. Klik hier om de tool te downloaden.

Notitieboek

In het notitieboekje zijn de belangrijkste onderdelen van de actielijn Cross-overs en het werken in een cross-over context gebundeld. Je kan deze terugvinden op de website.

Klik hier om de PowerPoint te downloaden.

Contact

Wil je meer informatie over Cross-overs? Neem dan een kijkje op de website www.cross-overs.nl. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail dan naar info@cross-overs.nl

Verzilver je talent

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop “Verzilver je talent” op Technische Universiteit Eindhoven, Innovation Space

Het ‘Verzilver je talent‘ programma van het Economische Zaken & Klimaat verbindt talentenprogramma’s in Nederland met elkaar. In dit programma staat cross-over samenwerking centraal. Binnen elk van de 10 pilots werken ondernemers (met name MKB) en studenten uit MBO, HBO en WO samen aan innovatieve oplossingen op basis van bestaande vragen uit het bedrijfsleven. Inzet hierbij is om verbindingen tussen verschillende vakgebieden te leggen (cross-overs) binnen en buiten sectoren en te ondernemen vanuit diverse culturele achtergronden.

Op woensdag 12 september 2018 organiseerde het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en TU/e innovation Space een netwerkbijeenkomst voor bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers, business developers, bedrijfsleven en andere geïnteresseerden. Cross-overs mogen spreken als expert. De pilot ‘Vertical farming’ van Inholland en partners is één van de talentenprogramma’s.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.

Workshop cross-overs op Food Inspiration Day

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop “Food inspiration day” in de Moestuin, Utrecht

Op woensdag 10 oktober heeft de Food Inspiration Day in de Moestuin in Utrecht plaatsgevonden.  Deze dag stond in het teken om de docenten te inspireren door middel van innovaties en trends. Er stonden deze dag verschillende workshops gepland, waar cross-overs er eentje van was.

Tijdens de workshop van cross-over werken is de ‘route tot cross-over werken’ op een interactieve wijze doorlopen. Tijdens de afronding is er met elkaar benadrukt dat cross-over werken een must voor de toekomst is, wil onderwijs aansluiten bij de innovaties en opleiden voor de toekomst en de nieuwe beroepen.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.

World Skills

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop op internationale “World Skills” in Amsterdam

WorldSkills Netherlands mocht de WorldSkills General Assembly (GA) organiseren van 15 tot en met 19 oktober 2018 in Amsterdam. Hier gaf de actielijn cross-overs een workshop.

WorldSkills is een organisatie met 76 aangesloten landen die al sinds 1950 het beroepsonderwijs en vakmanschap wereldwijd promoot via vakwedstrijden in zo’n 50 beroepsrichtingen. Daarnaast zijn er jaarlijkse bestuursvergaderingen. Meer dan 550 deelnemers uit 76 landen waren aanwezig op de conferentie. De tool “stappenplan naar samenwerking” is gebruikt tijdens de workshop op het internationale World Skills. In deze tool werk je toe naar een effectieve samenwerking binnen de regio (in een tripartiete, cross-over context. Ben je benieuwd hoe deze tool eruit ziet en hoe dit in zijn werk gaat? Klik dan hier om het stappenplan te downloaden.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.