Verzilver je talent

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop “Verzilver je talent” op Technische Universiteit Eindhoven, Innovation Space

Het ‘Verzilver je talent‘ programma van het Economische Zaken & Klimaat verbindt talentenprogramma’s in Nederland met elkaar. In dit programma staat cross-over samenwerking centraal. Binnen elk van de 10 pilots werken ondernemers (met name MKB) en studenten uit MBO, HBO en WO samen aan innovatieve oplossingen op basis van bestaande vragen uit het bedrijfsleven. Inzet hierbij is om verbindingen tussen verschillende vakgebieden te leggen (cross-overs) binnen en buiten sectoren en te ondernemen vanuit diverse culturele achtergronden.

Op woensdag 12 september 2018 organiseerde het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en TU/e innovation Space een netwerkbijeenkomst voor bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers, business developers, bedrijfsleven en andere geïnteresseerden. Cross-overs mogen spreken als expert. De pilot ‘Vertical farming’ van Inholland en partners is één van de talentenprogramma’s.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.