Het labjournaal is beschikbaar voor leden van de pilot en de actielijn. Het labjournaal wordt elke week ingevuld en hierin beschrijft men het proces van die week. Het labjournaal bevat open en gesloten vragen die iedere week terugkomen. Men vult alles zo gedetailleerd mogelijk in. Mochten er geen aanvullingen zijn of mocht men niet actief aan de pilots of actielijn hebben gewerkt, dan kunnen ze dit ook invullen. Ook dit is bruikbare informatie. Om het proces te kunnen verbeteren en/of versnellen schrijven ze op waar de lastige punten en leermomenten zitten. Deze kunnen we dan cross case vergelijken en met elkaar bespreken. 

De gesloten vragen zijn gekoppeld aan het 7S model en een doelgroepindeling. Daarnaast maken we gebruik van een gedeeld coderingsysteem. Hierdoor kunnen we makkelijk direct op onderdelen filteren en alle informatie die we willen ophalen in één overzicht zien. 

Het labjournal is beschikbaar via deze link – http://logbook.cross-overs.nl/.