Het logboek is beschikbaar voor leden van de pilots. In de vragenlijst houdt men gebeurtenissen bij die gedurende de week binnen de pilot plaatsvinden. Zo is later terug te lezen wat er precies gebeurd is op een bepaald moment en krijgen ze inzicht in versnellers en vertragers.  Het logboek is beschikbaar via deze link – http://logbook.cross-overs.nl/.

Belangrijk is dat de vragenlijst gedetailleerd wordt ingevuld, zodat er een compleet overzicht ontstaat van het verloop van de pilots en eigen acties en bevindingen. Het invullen van de vragenlijst helpt ook bij reflectie op het proces: even stilstaan, nadenken en kritisch bekijken hoe de pilot loopt om daarna bevindingen in te vullen. We gebruiken de informatie uit de vragenlijst ook als input voor leer- en ontwikkelmomenten.