Pilots

Door het inrichten van drie pilots verkrijgen we inzichten over het werken en leren in cross-over contexten. Elke pilot bestaat uit een inhoudelijke vraagstuk, een transitie opgave voor onderwijs om in de cross-over context te functioneren en, een vraagstuk gericht op cross-over werken en leren.

Regiobureau West-Brabant

In het Regiobureau West Brabant werken gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen samen aan regio-opgaven en arbeidsmarktproblematiek. Lees meer...

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

De tripartiete netwerkorganisatie ‘Rotterdam Food Cluster’ en de Greenport WO starten een pilot op Vertical Farming. Doel is het realiseren van een vertical farm concept dat een duurzame oplossing... Lees meer...

PPS Waterroute

Blauwzaam als initiatiefnemer van de Waterwerkgroep, gaat in samenwerking met verschillende partijen waaronder de Publiek Private Samenwerking Waterroute (waarin Blauwzaam ook partner is) een pilot starten gericht op water en klimaatadaptatie. Lees meer...