Binnen de Community of Learning houden deelnemers zich in (klein) groepsverband bezig met een zich herhalende cyclus van vraagstelling, ontdekken, resultaten en visies uitwisselen, leren, concluderen en het formuleren van nieuwe vragen die worden onderzocht. Drie belangrijke aspecten in deze cyclus zijn a. de voortdurende reflectie op de genomen stappen en het effect, b. de koppeling van de uitkomsten van het leren en verkennen aan de kernbegrippen uit de opgave, c. doorontwikkeling en verbinding van concept naar praktijk.

Vanuit de actielijn cross-overs worden drie pilots gevolgd met ieder een eigen COL (community of learning). Tevens is er een overstijgende COL, waarvoor we je graag uitnodigen. Hierin komen alle ervaringen, interventies en vraagstukken van de drie pilots samen. We vullen dit aan met ervaringen en vraagstukken uit andere regios. Tijdens deze bijeenkomst willen we het leren van en met elkaar stimuleren en ondersteunen. De COL staat in het teken van leren en ontwikkelen met elkaar op het gebied van cross over werken en leren en de transitie van de onderwijsinstelling om dat te realiseren.

Doel van de overstijgende COL

De overstijgende COL bijeenkomsten hebben een sterk interactief karakter waarin de leden met elkaar het proces binnen de pilots bespreken. Met elkaar vormen ze het lerende proces; vanuit ieders expertise en ervaring zoeken de leden met elkaar naar een concrete interventie of vervolgstap. Ook de COL heeft een sterke cross-over gedachte: verschillende partijen, andere invalshoeken zoeken samen en met elkaar naar een concrete vervolgstap. Het is daarom van belang dat de COL een weerspiegeling van de tripartiete coalitie is.

Nieuws