Netwerkdag groen onderwijs

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop “Netwerkdag groen onderwijs” op World Horti Centre

Op donderdag 24 mei vond er weer een netwerkdag groen onderwijs en bedrijfsleven plaats. Dit keer bij het belangrijkste innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector: het World Horti Centre in Naaldwijk.

Het net geopende World Horti Centre is een prachtig voorbeeld van een platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren.

Naast workshops op vooruitstrevende thema’s, zoals cross-overs, stond er ook een rondleiding op het programma. De dag werd afgesloten met een prikkelende lezing over de toekomst van het groene (v)mbo en mkb.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.

Verzilver je talent

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop “Verzilver je talent” op Technische Universiteit Eindhoven, Innovation Space

Het ‘Verzilver je talent‘ programma van het Economische Zaken & Klimaat verbindt talentenprogramma’s in Nederland met elkaar. In dit programma staat cross-over samenwerking centraal. Binnen elk van de 10 pilots werken ondernemers (met name MKB) en studenten uit MBO, HBO en WO samen aan innovatieve oplossingen op basis van bestaande vragen uit het bedrijfsleven. Inzet hierbij is om verbindingen tussen verschillende vakgebieden te leggen (cross-overs) binnen en buiten sectoren en te ondernemen vanuit diverse culturele achtergronden.

Op woensdag 12 september 2018 organiseerde het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en TU/e innovation Space een netwerkbijeenkomst voor bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers, business developers, bedrijfsleven en andere geïnteresseerden. Cross-overs mogen spreken als expert. De pilot ‘Vertical farming’ van Inholland en partners is één van de talentenprogramma’s.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.

Workshop cross-overs op Food Inspiration Day

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop “Food inspiration day” in de Moestuin, Utrecht

Op woensdag 10 oktober heeft de Food Inspiration Day in de Moestuin in Utrecht plaatsgevonden.  Deze dag stond in het teken om de docenten te inspireren door middel van innovaties en trends. Er stonden deze dag verschillende workshops gepland, waar cross-overs er eentje van was.

Tijdens de workshop van cross-over werken is de ‘route tot cross-over werken’ op een interactieve wijze doorlopen. Tijdens de afronding is er met elkaar benadrukt dat cross-over werken een must voor de toekomst is, wil onderwijs aansluiten bij de innovaties en opleiden voor de toekomst en de nieuwe beroepen.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.

World Skills

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop op internationale “World Skills” in Amsterdam

WorldSkills Netherlands mocht de WorldSkills General Assembly (GA) organiseren van 15 tot en met 19 oktober 2018 in Amsterdam. Hier gaf de actielijn cross-overs een workshop.

WorldSkills is een organisatie met 76 aangesloten landen die al sinds 1950 het beroepsonderwijs en vakmanschap wereldwijd promoot via vakwedstrijden in zo’n 50 beroepsrichtingen. Daarnaast zijn er jaarlijkse bestuursvergaderingen. Meer dan 550 deelnemers uit 76 landen waren aanwezig op de conferentie. De tool “stappenplan naar samenwerking” is gebruikt tijdens de workshop op het internationale World Skills. In deze tool werk je toe naar een effectieve samenwerking binnen de regio (in een tripartiete, cross-over context. Ben je benieuwd hoe deze tool eruit ziet en hoe dit in zijn werk gaat? Klik dan hier om het stappenplan te downloaden.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.

Cross-over workshop op internationale “World Skills” in Amsterdam

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop op internationale “World Skills” in Amsterdam

WorldSkills Netherlands mocht de WorldSkills General Assembly (GA) organiseren van 15 tot en met 19 oktober 2018 in Amsterdam. Hier gaf de actielijn cross-overs een workshop.

WorldSkills is een organisatie met 76 aangesloten landen die al sinds 1950 het beroepsonderwijs en vakmanschap wereldwijd promoot via vakwedstrijden in zo’n 50 beroepsrichtingen. Daarnaast zijn er jaarlijkse bestuursvergaderingen. Meer dan 550 deelnemers uit 76 landen waren aanwezig op de conferentie. De tool “stappenplan naar samenwerking” is gebruikt tijdens de workshop op het internationale World Skills. In deze tool werk je toe naar een effectieve samenwerking binnen de regio (in een tripartiete, cross-over context. Ben je benieuwd hoe deze tool eruit ziet en hoe dit in zijn werk gaat? Klik dan hier om het stappenplan te downloaden.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.