Als je in een dynamische omgeving met meerdere partijen aan een lastige opgave werkt, gebeurt er in korte tijd vaak ontzettend veel. Het is dan goed om af en toe stil te staan en terug te blikken op de afgelopen periode. Dat doen we via de methode van een ‘learning history’.

In een learning history blik je terug op een bepaalde periode (in dit geval een periode binnen het project). In verhaalstijl beschrijf je vanuit de eigen ik het verloop van een fase van het project. Je beschrijft dit met nadruk op markante gebeurtenissen (die het cross-over werken hebben bevorderd of belemmerd). De wijze waarop je dit beschrijft is aan jou. Uitgangspunt is dat jouw ervaringen in chronologische wijze worden beschreven op een manier die ook leesbaar is voor een ander.

Vul hier zelf de Learning History in!