De rol van de denktank is om met elkaar creatief te denken over het werken en leren in een cross-over context. Met elkaar overdenken, bevinden en slimme acties en vervolgstappen uit te zetten voor verschillende themas gerelateerd aan cross-over werken. Ieder vanuit zijn/haar cross-overs expertise. Driemaal per jaar komt de Denktank bijeen voor het geven van input op de monitoring van actielijn 4 cross-overs en de belangrijkste bevindingen uit de monitoring en de COL. De bijeenkomsten hebben een sterk interactieve werkwijze waarin elkaar expertise wordt gebundeld en in gezamenlijkheid input op de monitoring wordt gegeven. De belangrijkste bevindingen vanuit de monitoring en de COL worden met elkaar besproken, geprioriteerd en vervolgstappen geformuleerd. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten ontvangt de denktank tijdig een stavaza per ontwikkellijn binnen de actielijn cross overs en/of een voorbereidend stuk ter inspiratie.