Blauwzaam als initiatiefnemer van de Waterwerkgroep, gaat in samenwerking met verschillende partijen waaronder de Publiek Private Samenwerking Waterroute (waarin Blauwzaam ook partner is) een pilot starten gericht op water en klimaatadaptatie. Doel is realiseren van passende en uitvoerbare scenario’s voor klimaatadaptatie in de regio. Groen en niet-groene onderwijsinstellingen zijn lid van deze netwerkorganisatie en nemen, naast bedrijven en overheidsinstellingen, deel aan de pilot. In dit proces is het belangrijk waarde voor elke partij te duiden in het oplossen van complexe problemen in een cross-over context.

Toegevoegde waarde vanuit onderwijs is het zich zo te organiseren dat ze in deze cross-over pilot flexibel onderwijs organiseren om innovatieve cross-over projecten kunnen verbinden aan het curriculum. Een methodiek is nodig. De ontwikkeling van flexibel onderwijs om mee te bewegen met de innovaties in de regio is een voorbeeld voor andere cross-over thema’s.

Ondersteuning vanuit cross-overs

Vanuit de actielijn cross-overs ondersteunen we deze pilot met monitoring en leren. Doel van deze ondersteuning is doorbraak in a. cross sectorale tripartiete samenwerking en b. samenwerking tussen groene en niet-groene kennisinstellingen in de kolom c. cross sectorale kennisontwikkeling en d. methodiek flexibel onderwijs. Deze doorbraken leiden tot aanpakken die door andere regio’s ingezet kunnen worden.