Op een proactieve manier nog meer kennis vergaren van het thema cross-overs, dat kon tijdens de verdiepende docentendagen. Op de docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’, waar 22 juni ruim 70 docenten op af kwamen, konden de deelnemers kennismaken met het thema Cross-overs. In de hierop volgende verdiepende docentendag, kregen docenten de kans met collega’s verder te werken aan cross-overs in het onderwijs.

Wat is cross-over werken?

Innovaties in de (groene) sector vinden plaats op snijvlakken met andere sectoren. Dit vergt samenwerkingen met en tussen verschillende vakgebieden en praktijken. Het leren werken in een cross-over setting en het omgaan met maatschappelijke en complexe vraagstukken waar een cross-over vraagstuk vaak aan ten grondslag ligt, vergt een nieuwe manier van leren, denken en ontwikkelen. Niet alleen voor de student, maar ook voor de docent en andere partners. Op deze docentendag kregen docenten de tools in handen om onderwijs vorm te geven samen met niet-groene (onderwijs)-partners: klaar voor cross-over werken en leren!

Programma

Tijdens de verdiepende docentendagen sloten er een aantal cross-over experts en ondersteuners van de actielijn aan om samen (nieuwe) kennis over cross-over werken en leren te delen. Ook waren er leden van de adviesraad (bestuurders onderwijs en bedrijfsleven) aanwezig om samen met de docenten het debat over cross-overs aan te gaan. Er werd op een proactieve manier gewerkt met de nieuwe tools, zodat docenten deze na de verdiepende dagen ook zelf kunnen toepassen. Het programma voor beide dagen is hier te downloaden.

Nieuws