Het is lastig te voorspellen welke ontwikkelingen gaan plaatsvinden en hoe deze invloed hebben op de arbeidsmarkt en beroepen. Wat we wel weten, is dat de veranderingen in de regio ontstaan, daar waar innovatie plaatsvindt, nieuwe producten en ketens ontstaan en dus ook de vraag naar nieuwe competenties, banen en leren. Onderwijs zal moeten aansluiten op deze ontwikkelingen. Docenten krijgen hier ook mee te maken: het zijn doorsnijdende thema’s die door alle opleidingen heen lopen. Hoe krijg je zicht op deze thema’s en het effect voor onderwijs? Hoe kan jij als docent hier het beste invulling aan geven?

Tijdens de workshops cross-overs en het bijpassende thema werd ingespeeld op de ontwikkelingen, concreet gemaakt met praktijkvoorbeelden van cross over werken. Door aan te sluiten bij de bestaande events werd de verbinding met de regio verankerd in combinatie met de veranderende rol van de docent. De docent ging tijdens de cross-over workshop actief aan de slag met cross-over praktijkvoorbeelden. Het gaat hierbij enerzijds om kennis op te doen over cross-over samenwerkingen en anderzijds het toepassen hiervan. Belangrijk is om de docent mee te nemen in dit proces en up-to-date te houden qua kennis in de veranderende maatschappij. Persoonlijke ontwikkeling staat voorop.

Nieuws