De tripartiete netwerkorganisatie ‘Rotterdam Food Cluster’ en de Greenport WO starten een pilot op Vertical Farming. Doel is het realiseren van een vertical farm concept dat een duurzame oplossing is voor voedselproductie. Inholland (Wellant-Lentiz-WUR) zijn lid van deze netwerkorganisatie en nemen, naast bedrijven en gemeenten, deel aan de pilot. Toegevoegde waarde vanuit onderwijs is het zich zo te organiseren dat ze in deze cross-over pilot met groene en niet-groene kennis bijdragen aan kennisontwikkeling. Een groen-veelkleurige Kennisinfrastructuur is nodig. De ontwikkeling van geïntegreerde groen-veelkleurige Kennisinfrastructuur is een voorbeeld voor andere cross-over thema’s.

Ondersteuning vanuit cross-overs

Vanuit de actielijn cross-overs ondersteunen we deze pilot met monitoring en leren. Doel van deze ondersteuning is doorbraak in a. cross sectorale tripartiete samenwerking en b. Cross-over samenwerking binnen kennisinstellingen, c. cross sectorale kennisontwikkeling en d. kennisinfrastructuur. Deze doorbraken leiden tot aanpakken die door andere regio’s ingezet kunnen worden.