Cross-over werken

Veel van de innovatie in onze groene sector vindt plaats op het snijvlak met andere sectoren. Het draait hierbij om samenwerkingen en nieuwe kennis creëren met en tussen verschillende vakgebieden en praktijken. Onderwijsinstellingen dragen hieraan bij.

Welke rol heeft het onderwijs hierin?

Het is de taak van onderwijs om mensen van alle leeftijden voor te bereiden op het leren en werken in een cross-over setting. Daarnaast levert onderwijs een aandeel in het creëren van nieuwe kennis en toepassingen hiervan. Er moet ruimte gemaakt worden voor flexibiliteit om zo de constante veranderingen in de arbeidsmarkt bij te houden.

Wat betekent dit voor het onderwijs?

Dit geeft veranderingen in de wijze waarop de onderwijsinstelling is ingericht. Van strategisch tot operationeel niveau en van strategie, systemen en personeel tot leiderschap.  

Door samenwerkingen binnen de groene kenniskolom kan de transitievraag van onderwijs beantwoord worden, evenals de manier waarop onderwijs samenwerkt met partners in de regio. De samenwerkingen dragen bij aan het verkrijgen van inzichten, modelmatigheid en oefenen met het werken en leren in een cross-over context.

Dit is hetgeen de actielijn cross-over faciliteert. Door monitoren en leerprocessen, kennis en co-creatie en events. Op deze manier helpen we de onderwijsinstellingen bij het realiseren van de cross-over opgave.

Dit alles draagt bij aan het versnellen en versterken van de transitie van cross-over onderwijsinstellingen. Hierdoor ontstaan tools en modellen die door alle onderwijsinstellingen te gebruiken zijn.