Gedurende het werken in een cross-over setting draait het om samenwerking met en tussen verschillende vakgebieden, gedreven door innovatie, waardoor synergie en meerwaarde ontstaan. In deze video wordt duidelijk welke rol het onderwijs hierin heeft en wat dit betekent voor het onderwijs. We nemen een kijkje in de verschillende lagen van een cross-over onderwijsinstelling (strategisch, tactisch en operationeel) en zien hoe deze met elkaar verbonden zijn en samenwerken.

De video is beschikbaar in het Engels en Nederlands.