Werken binnen een cross-overs setting vraagt een heleboel van jou en je team. Er verandert nogal wat in je omgeving en je werkzaamheden en dit vraagt andere vaardigheden. In de Rubric worden specifieke onderdelen voor het werken binnen een cross overs setting beschreven. Het geeft zicht op de leeruitkomsten die nodig zijn om succesvol in een cross-over context te werken. Het invullen van deze Rubric helpt je om beter zicht te krijgen op je eigen ontwikkeling en die van je team binnen het werken in een cross over context.

De cross-over Rubric biedt handvaten voor processen in leeromgevingen waarin studenten, docenten en stakeholders samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken.

Vul hier zelf de Rubric in.