Docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’

Op een proactieve manier nog meer kennis vergaren over cross- overs, dat kon tijdens de verdiepende docentendagen. Op de docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’, waar 22 juni ruim 70 docenten op af kwamen, konden de deelnemers kennismaken met het thema Cross-overs. In de hierop volgende verdiepende docentendag, kregen de docentendag de kans met collega’s verder te werken aan cross-overs in het onderwijs.

Het leren werken in een cross-over setting, vergt een nieuwe manier van leren, denken en ontwikkelen. Niet alleen voor de student, maar ook voor de docent en andere partners. Op deze docentendag kregen de docenten tools in handen om onderwijs vorm te geven samen met niet-groene (onderwijs)-partners. Er werd op een proactieve manier gewerkt met de nieuwe tools, zodat docenten deze zelf toe kunnen passen.

Deze dag was bedoeld voor de docent die zijn leerlingen in het vmbo wil voorbereiden op een plek in de maatschappij met al haar veranderingen, voor de lector die studenten in complexe opdrachten in de regio laat werken en voor de docent die werkt aan doorontwikkeling van het curriculum op basis van de laatste trends in de arbeidsmarkt. Het programma bevatte veel maatwerk waardoor iedereen met zijn eigen ervaring deel kan nemen, toegevoegde waarde kan leren en nieuwe inzichten op kan halen. Deelnemers gingen met een eigen stappenplan naar huis.

In onderstaande alinea’s volgt een overzicht van de tools en materialen die gebruikt zijn tijdens de docentendagen.

Rubric

In de cross-over rubric beschrijven we onderdelen van het werken binnen een cross overs setting en wat je laat zien als je hierin beginner of expert bent. Het invullen van deze rubric helpt je om beter zicht te krijgen op jezelf en je team om zo bewust te raken van de complexiteit en eigen inbreng binnen cross overs werken.

Klik hier voor meer informatie en het instructieblad. Klik hier om zelf de Rubric in te vullen.

Learning history

Als je in een dynamische omgeving met meerdere partijen aan een lastige opgave werkt, gebeurt er in korte tijd vaak ontzettend veel. Het is dan goed om af en toe stil te staan en terug te blikken op de afgelopen periode. Dat doen we via de methode van een ‘learning history’.

Klik hier voor meer informatie en het instructieblad. Klik hier om zelf de Learning History in te vullen.

Dare2Cross

Cross-over samenwerking ontstaat vaak omdat een maatschappelijk vraagstuk zo complex is, dat er meerdere kennisdomeinen nodig zijn. Hoe kom je tot een eerste oplossingsrichting? Met een twist op het Dare2cross model is het stappenplan ontwikkeld. Klik hier om de tool te downloaden.

Notitieboek

In het notitieboekje zijn de belangrijkste onderdelen van de actielijn Cross-overs en het werken in een cross-over context gebundeld. Je kan deze terugvinden op de website.

Klik hier om de PowerPoint te downloaden.

Contact

Wil je meer informatie over Cross-overs? Neem dan een kijkje op de website www.cross-overs.nl. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail dan naar info@cross-overs.nl

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.