Overstijgende Community of Learning

Innovatiemanagers, teamleiders en leden van de denktank gaven op donderdag 30 augustus vorm aan de eerste overstijgende Community of Learning. Tijdens deze bijeenkomst leren we van en met elkaar om het cross-over werken te  versnellen en gerichte interventies te plaatsen. Vanuit de cross-over gedachte, nieuwe verbindingen maken over domeinen en sectoren heen, is er tijdens deze bijeenkomst gefocust op de vertaling naar het onderwijs.

Vanuit de 3 cross-over pilots waren er de innovatiemanagers en teamleiders aanwezig, aangevuld met leden vanuit de denktank van cross-overs. Hierin zijn eerdere ervaringen vanuit de pilot besproken en zijn praktische voorbeelden en vraagstukken genoemd. De analyse van de pilots geven nieuwe inzichten op het cross overs werken en een daarbij passende aanpak.

In gezamenlijkheid zijn er twee praktijkcases besproken. Vooral door de verbrede blik zijn er nieuwe inzichten gekomen waar de managers direct mee aan de slag konden gaan.

De eerste overstijgende Community of Learning had een sterk karakter op het onderwijs aspect van cross-over werken. Tijdens de volgende bijeenkomst ligt de nadruk op de inbreng en samenwerking vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Elke pilotvertegenwoordiger neemt zijn eigen regiopartner mee en daarin gaan we met elkaar een lerende bijeenkomst vormgeven. Mocht je interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn, stuur dan een mail naar info@cross-overs.nl t.a.v. Amber Vermeer.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.