Cross-over workshop “Netwerkdag groen onderwijs” op World Horti Centre

Actielijn Cross-overs actief in Nederland!

In de afgelopen maanden is de actielijn cross-overs gevraagd voor diverse kennisevents. Er zijn workshops gehouden voor cross-over programma van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, voor het internationale Worldskills, de netwerkdag groen onderwijs de food inspiration day. Op deze dagen mocht cross-over de deelnemers meenemen in de wereld van innovatie, transitie, complexe samenwerkingen en het leren werken in een transdisciplinaire context. Van elk kennisevent is een kort filmpje beschikbaar.

Cross-over workshop “Netwerkdag groen onderwijs” op World Horti Centre

Op donderdag 24 mei vond er weer een netwerkdag groen onderwijs en bedrijfsleven plaats. Dit keer bij het belangrijkste innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector: het World Horti Centre in Naaldwijk.

Het net geopende World Horti Centre is een prachtig voorbeeld van een platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren.

Naast workshops op vooruitstrevende thema’s, zoals cross-overs, stond er ook een rondleiding op het programma. De dag werd afgesloten met een prikkelende lezing over de toekomst van het groene (v)mbo en mkb.

Klik hier om de film te bekijken en klik hier om de presentatie in PowerPoint versie te bekijken.

Tweede overstijgende Community of Learning

 

Samen aan de slag!

Op maandag 29 oktober heeft de tweede overstijgende Community of Learning (COL) van cross-overs plaatsgevonden. Tijdens de de eerste COL-bijeenkomst lag de focus op de impact en verandering in het onderwijs. Hierin zijn de ervaringen vanuit de pilot besproken met praktische voorbeelden en vraagstukken. Tijdens deze tweede COL lag de nadruk op de samenwerking tussen domeinen, sectoren en praktijken in een tripartiete context. De leden van de CoL bestonden uit transitiemanagers, directeuren, projectleiders en regiopartners.

In gezamenlijkheid is er met elkaar gekeken naar alle onderdelen van cross-over samenwerking waarbij het cross-over model ingezet is: wat zorgt ervoor dat we succesvol samenwerken, denkende aan slimme samenwerkingen, cultuur, strategie en leiderschap. Met elkaar zijn er doeltreffende interventies benoemt die elke onderdeel kunnen aanjagen en het proces kunnen versnellen.

Vervolgens is iedere pilot met zijn eigen regiopartner in gesprek gegaan om het samenwerkingsmodel op de eigen situatie te leggen. Het werd hierdoor ook een interactieve en proactieve bijeenkomst met direct resultaat voor ieders eigen samenwerking.

Het samenwerkingsmodel geeft de nodige handvatten en onderliggende interventies die concreet ingezet kunnen worden op de samenwerking te versterken: een praktische vertaling in de samenwerking.

Het samenwerkingsmodel

Tijdens de Community of Learning is gewerkt met een nieuwe tool: het samenwerkingsmodel.  In dit model werk je toe naar een overzicht op welke onderdelen de cross-over samenwerking waarvoor je de tool hebt ingevuld sterk en minder sterk is ontwikkeld. Hierop volgend kun je gerichte interventies voor verbetering en versnelling van specifieke onderdelen binnen de samenwerking uitzetten. Benieuwd hoe dit model eruit ziet en hoe het werkt? Klik dan hier en hier om het samenwerkingsmodel te downloaden.

Notitieboek

Het cross-over notitieboek is uitgedeeld tijdens de Community of Learning. In het notitieboekje zijn de belangrijkste onderdelen van de actielijn Cross-overs en het werken in een cross-over context gebundeld. Ben je benieuwd naar dit boekje? Kijk op cross-overs.nl/tools om het boekje te downloaden.

Contact

Wil je meer informatie over Cross-overs? Neem dan een kijkje op de website www.cross-overs.nl. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail dan naar info@cross-overs.nl

Overstijgende Community of Learning

Innovatiemanagers, teamleiders en leden van de denktank gaven op donderdag 30 augustus vorm aan de eerste overstijgende Community of Learning. Tijdens deze bijeenkomst leren we van en met elkaar om het cross-over werken te  versnellen en gerichte interventies te plaatsen. Vanuit de cross-over gedachte, nieuwe verbindingen maken over domeinen en sectoren heen, is er tijdens deze bijeenkomst gefocust op de vertaling naar het onderwijs.

Vanuit de 3 cross-over pilots waren er de innovatiemanagers en teamleiders aanwezig, aangevuld met leden vanuit de denktank van cross-overs. Hierin zijn eerdere ervaringen vanuit de pilot besproken en zijn praktische voorbeelden en vraagstukken genoemd. De analyse van de pilots geven nieuwe inzichten op het cross overs werken en een daarbij passende aanpak.

In gezamenlijkheid zijn er twee praktijkcases besproken. Vooral door de verbrede blik zijn er nieuwe inzichten gekomen waar de managers direct mee aan de slag konden gaan.

De eerste overstijgende Community of Learning had een sterk karakter op het onderwijs aspect van cross-over werken. Tijdens de volgende bijeenkomst ligt de nadruk op de inbreng en samenwerking vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Elke pilotvertegenwoordiger neemt zijn eigen regiopartner mee en daarin gaan we met elkaar een lerende bijeenkomst vormgeven. Mocht je interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn, stuur dan een mail naar info@cross-overs.nl t.a.v. Amber Vermeer.