‘Innovatie van het onderwijs’ kick-off voor professionaliseringstraject docenten groen onderwijs

Ruim 70 docenten uit het hele land kwamen vrijdag 22 juni naar Aeres Hogeschool in Wageningen voor de docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’, die was georganiseerd door GroenPact. Er waren docenten van het vmbo-, mbo- en hbo-groen aanwezig. Zij kregen een aantrekkelijk inhoudelijk programma aangeboden. Daarnaast was er volop ruimte om ervaringen en kennis te delen.

De dag maakte onderdeel uit van het Onderwijsvernieuwingsprogramma (OVP). Op het programma stonden dit keer niet vakinhoudelijke thema’s, maar juist onderwerpen die actueel zijn door de veranderende arbeidsmarkt en maatschappij.

GroenPact

Het groene onderwijs ontwikkelt zich op de gebieden regionale innovatie, internationalisering, cross-overs, leven lang ontwikkelen, relatie arbeidsmarkt en imago. Deze thema’s vormen dan ook de actielijnen van GroenPact.

Docenten krijgen hier allemaal mee te maken: het zijn doorsnijdende thema’s die door alle opleidingen heen lopen. Docenten maken het verschil als het gaat om het doorvoeren van onderwijsinnovatie. Deze dag was dan ook een mooie gelegenheid om kennis op te doen en elkaar hierin te inspireren. De projectleiders van de verschillende actielijnen van GroenPact waren aanwezig en stelden zich op de bijeenkomst voor. Voor veel docenten was het een eerste kennismaking met GroenPact en de actielijnen.

Begin van een traject

Deze docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’ staat zeker niet op zichzelf, vertelden de projectleiders. Het kan gezien worden als de aftrap voor een langlopend professionaliseringstraject. Er wordt een innovatiebeweging in gang gezet waarbij docenten doorlopend van elkaar kunnen leren. Na deze eerste dag volgen verdiepende docentendagen, specifiek gericht op de verschillende thema’s. De dagen (één dag per actielijn) staan in oktober op de planning. Op 12 oktober is de verdiepingsdag voor het thema cross-overs, de overige data zijn nog niet bekend.

Herhaling

Aan het einde van de dag werd er nog even teruggeblikt. De innovatiedag werd door de deelnemers als zeer zinvol ervaren. De docenten hebben gevraagd of deze dag herhaald kan worden voor collega’s aan het begin van komend schooljaar. Er wordt nu bekeken of dit kan worden gerealiseerd.

Inspirerende sprekers

De docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’ startte met twee inspirerende sprekers. Hans Huibers vertelde over hoe zijn bedrijf omgaat met studenten. Bij NMK Esbaco hebben zij het voor het zeggen. Bij het bedrijf, dat marktleider is in marsepein, rolfondant en marsepein/chocolade-combinaties, is innovatie en productontwikkeling inmiddels core-business geworden. Jaarlijks worden er een flink aantal ‘jonge honden’ aangenomen, waar nog geen functie voor bestaat. Die creëren ze zelf. Competenties zijn hierbij belangrijker dan kennis.

Femke Geijsel, professor bij de Radboud Universiteit, nam de aanwezigen mee in een inspirerend verhaal over het laten beklijven van vernieuwing in het onderwijs. Zij schetste twee typen mensen: de expert, die vooral de details en uitwerking belangrijk vindt en de ondernemer, die meer experimenteert en juist buiten de gebaande paden wil. Beide types zijn nodig voor het integreren van vernieuwing, maar het is belangrijk te erkennen dat zij dit doen vanuit een andere intuïtie.

De boeiende presentaties leidden tot de nodige interactie met de aanwezigen, waarbij de centrale vraag was: ‘Welke mensen moeten we opleiden, in een wereld en arbeidsmarkt die zo snel verandert?’ Het antwoord luidde dat de student van nu in ieder geval de competentie ‘onderzoekend en nieuwsgierig’ moest meekrijgen.

Tool sleutelfactoren

Na de presentaties van de key-note speakers, gingen de deelnemers met elkaar aan de slag met een tool, waarmee de verschillende sleutelfactoren van een projectteam zichtbaar kunnen worden gemaakt. Deze workshop werd verzorgd door de actielijn ‘Regionale innovatie’.
Aan de hand van (al dan niet bestaand) innovatieproject moesten de deelnemers zich inleven in één van de karakters en vanuit deze rol de procesbegeleider bevragen. Op basis van scorelijsten kregen de procesbegeleiders een beeld van waar de kracht van de aanwezige docenten zit en op welke terreinen ontwikkelingen gewenst zijn. Een nuttige oefening voor docenten en teamleiders, die deze tool willen gaan toepassen in hun eigen instelling en team.

Workshops

Na de lunch stonden er drie interactieve workshops op het programma, welke in carrouselvorm werden gevolgd. Zo kwamen alle onderwerpen voor iedereen aan bod.

Leven lang ontwikkelen voor de arbeidsmarkt van morgen

Deze workshop ging over leven lang leren. Van kennisoverdracht naar ‘leren leren’ en het benaderen van nieuwe doelgroepen. In groepen werd met de diverse thema’s aan de slag gegaan, waardoor inzicht werd verkregen over de nieuwe rol van de docent. Centrale vraag was: hoe kunnen we hierin de volgende stap zetten (stakeholdersanalyse, waardeproposite van de docent, processen voor doorontwikkeling van het onderwijs voor leven lang ontwikkelen).

Internationalisering

Tijdens deze workshop werd stil gestaan bij diverse aspecten van een internationale leeromgeving. Over welke competentes en attudes moeten docenten beschikken? Daarnaast kon iedereen kennismaken met ondersteunende tools.

Cross over competent

Werken in een cross over context waarin je samenwerkt met mensen uit verschillende sectoren en praktijken, vraagt om andere vaardigheden, kennis en mindset. Van de student en van de docent. De workshop ging over wat een docent kan doen om studenten cross over competent te maken. Wat is daar als docent voor nodig? Op de verdiepingsdag wordt dieper ingegaan op een aantal tools die in de workshop niet aan bod zijn gekomen, maar wél heel bruikbaar zijn voor docenten (zoals de Rubric). Geïnteresseerde voor de verdiepingsdag van de actielijn Cross-Overs kunnen zich melden via info@cross-overs.nl.

Netwerken

De ‘Dag van de innovatie’ voor de groen onderwijsdocenten werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

(Bron foto: Groenpact)

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.